E-mail

szaboojj@gmail.com

 
Menü
 
PREZENTÁCIÓK
 
Tanulmányok
 
Erődítés történet
 
Kárpáterődítések
 
Het verdedigingsstelsel van het Koninklijk Hongaars Leger in de Oostelijke Karpaten
Het verdedigingsstelsel van het Koninklijk Hongaars Leger in de Oostelijke Karpaten : Voorwoord

Voorwoord

  2008.01.07. 18:34

Toen ik in 1990 mijn betrekking aanvaardde als lector aan het Departement van de Krijgskunst aan de Zrinyi Miklos Militaire Academie, ben ik niet onmiddellijk begonnen met het geven van lezingen. Er was in de eerste plaats een periode van grondige voorbereiding. Mijn meer ervaren collega leerkrachten hebben mij ten zeerste hierbij geholpen.

Ik bestudeerde de thema’s welke voorzien waren in het lessenrooster, maakte mijn lesvoorbereidingen en diende ze te staven tegenover de staf van leraren. Zo kon ik zeker van mezelf naar de klas toe gaan. Ik interesseerde me vooral voor de thema’s welke handelden over de gevechten van het Koninklijk Hongaars Leger gedurende de Tweede Wereldoorlog.

         We waren toen in het jaar 1990, aan het begin van de verandering van het regeringssysteem. Er waren geen taboes meer. Over alles kon vrijelijk gediscussieerd worden. Wij leraars dienden terug te gaan studeren, aangezien de meerderheid van onze boeken geschreven was in een voorbijgestreefde “klassenstrijd” georiënteerde attitude. Dat was de reden waarom wij de kunst van de militaire wetenschap onderrichtten  aan de officieren die in de academie studeerden in plaats van militaire geschiedenis. Er was enorm veel ruimte voorbehouden aan politiek en propaganda. Eveneens gaf de cursus en de  professionele literatuur die wij te onzer beschikking hadden een totaal verwrongen beeld. Er stonden slechts enkele klassen op het lessenrooster over de  krijgskunst in de Oudheid en in de Klassieke tijden, idem dito voor  de Middeleeuwen en de Moderne tijden. We waren ook beperkt in de tijd die we konden spenderen aan de krijgsverrichtingen gedurende de Eerste Wereldoorlog. Zeventig percent van de cursustijd werd besteed aan een diepgaande analyse van de krijgsverrichtingen van de Sovjettroepen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast mochten ook de periodes van ontwikkeling van het Hongaars Koninklijk Leger besproken worden en over de redenen en omstandigheden welke geleid hebben tot de ondergang van het Tweede Hongaarse Leger. We konden reeds de handelingen in het Hongaars territorium gedurende de Tweede Wereldoorlog tot in detail bestuderen. We lazen enthousiast de nieuwste studies, memoires,... die ons over de krijgskunst aan de andere (niet Sovjet) kant vertelden. Van groot belang vonden we het, om de echte activiteiten van het Hongaars Koninklijk Leger aan te tonen. Voordien ontmoetten we slechts stereotiepe verklaringen, onze nationale trots onterend: “onvoldoende getraind, armtierig bewapend”, “fascistisch huurling van de Duitsers”, “machteloos, laf, opgeofferd leger”, “de laatste satelliet”, en vele andere.

         Toen ik leraar werd aan dit departement waren mijn collega’s reeds sterk bezig deze totaal verwrongen weergave tot aanvaardbare proporties te herleiden. Nieuwe studieboeken werden geschreven over de verrichtingen van het Derde Leger in het zuiden, over de verrichtingen van de Karpaten Eenheid en het Snelle Korps tegen de Sovjet Unie. Er waren echter vele wetenschappelijke controverses. Sommige “ernstige” militaire wetenschappers voerden oppositie tegen ons. Ze zegden dat er niets te leren viel  over de strategie van de Hongaars–Duits bevelvoering in de Tweede Wereldoorlog, aangezien de Duitsers en hun Hongaarse bondgenoten de oorlog verloren hadden. Laat ons verder over de Sovjet operaties  onderrichten want het is altijd beter te leren van de overwinnaar. Wij hebben geen ruzie gemaakt, zij moesten aan zichzelf toegeven dat zij nooit militaire geschiedenis geleerd hadden en dit in overeenstemming met hun uitgangspunt evenmin ooit nodig hadden gehad. Zij argumenteerden over de militaire wetenschap met de “moed der onnozelen”, dit wil zeggen, zonder ernstige argumenten. Evenmin wensten zij onze boodschap te begrijpen. Ons antwoord aan deze mensen bestond in het voortzetten van het reeds begonnen werk. Onze studenten volgden onze lezingen met grote aandacht en zij lazen de professionele lectuur hierover, welke tot dan toe voor hen onbekend was, maar in steeds grotere oplage gepubliceerd.

         Op een keer gebeurde het dat ik het materiaal voor een seminarie over de operaties in de Hongaarse gebieden gedurende de Tweede Wereldoorlog bestudeerde. Ik was van plan  schetsen te maken over de operaties van het Vierde Oekraďense Front, om de periodiciteit van het offensief aan te tonen, er van uitgaande dat de Russen tussen elke 15 tot 20 dagen durende operatie een pauze van 5 tot 10 dagen inlasten om hun troepen op het volgende offensief te kunnen voorbereiden.

         Voor mijn ontwerp maakte ik gebruik van  de gegevens van het boek van Generaal Grechko: “Door de Karpaten”. Ik had dit boek reeds gelezen. Het beviel mij. Het las vlot en bovenal gaf het blijk van een zeker respect en eer ten overstaan van de tegenstander. Ik probeerde de resultaten van de drie grote offensieven met drie verschillende kleuren uit te tekenen. Ik was ten zeerste verbaasd over het resultaat. Er was, na drie Sovjet offensieven, haast geen verschil tussen de linies. Ik begon het boek met meer aandacht  te herlezen en tekende elke beweging aan op de schets.

         Dit was de eerste keer dat ik er aan dacht het verdedigingssysteem van de Oost-Karpaten vanuit wetenschappelijk oogpunt te bekijken. Ik werkte mij door al de geschriften die handelden over de oorlogsoperaties in dit gebied; het enige dat ik er in vond was algemene informatie over de Arpad-Lijn, de Hunyadi en de Sint Laszlo posities. In de professionele literatuur die handelde over de periode tussen de twee wereldoorlogen, was evenmin iets noemenswaardig te vinden over deze verdedigingslijnen. Dit gegeven is logisch, omdat in die dagen het bestaan van deze verdedigingswerken staatsgeheim was. De locatie was zo veel als mogelijk gecamoufleerd. Er bestond geen enkele degelijke beschrijving van. Na de oorlog werden zij zelfs niet meer vernoemd. Het toen heersend regeringssysteem verdroeg enkel de loftuitingen aan de overwinnaar.

         Ik had meer geluk toen ik gegevens vond in de Archieven der Militaire Geschiedenis. Alhoewel ik geen enkele degelijke beschrijving of plan vond van de versterkingen, was er een waaier van referenties, rapporten en orders te vinden tussen de documenten. Ik overlas alle theoretische artikels over versterkingen, maar, ondanks al mijn inspanningen wilde de Arpad-Lijn zichzelf niet blootgeven. Het toeval hielp mij. In 1995 vond ik enkele kranten, gepubliceerd in Sepsiszentgyorgy met als hoofdartikel “Haromszek”. Het was een reeks artikels geschreven door Lajos Sylvester. De titel van deze artikelenreeks luidde: “De aardverschuiving in de Uz Vallei”. Dit verhaal zou ook in boekvorm uitgegeven worden, en ik kon het eveneens bekijken als documentaire tijdens het Hongaars filmfestival in 1996. Voormalige Székely grenswachters vertelden over hun gevechten in de Uz Vallei. Zo kwam ik voor de eerste maal in contact met Transsylvanie. Ik ontmoette Lajos Sylvester, sprak met hem over mijn opzoekingswerk en hij beloofde mij al de door hem verzamelde notities ter beschikking te stellen met de toelating ze te gebruiken na het verschijnen van zijn boek.

         Nog diezelfde zomer vertrok ik in het gezelschap van twee vrienden naar Sepsiszentgyorgy. Waarschijnlijk gingen ze mee uit zucht naar avontuur, maar later namen Joszef Martinko en Tamas Nagy deel aan al mijn expedities. Ik werd ontvangen door Dr. Daniel Szots, voormalig korporaal bij de reserve cadetten, nu gepensioneerd hoofdgeneesheer in de streek van Kovasna, en door Lajos Sylvester in Sepsiszentgyorgy. Zij regelden een ontmoeting met de veteranen van het elfde Székely Grenswacht Bataljon. Reeds de volgende morgen vertrok ik naar de Uz-vallei waar de veteranen elk jaar verzamelen.

         De Uz-vallei, duizendzeshonderd meter lang en achthonderd meter breed werd een echt pelgrimsoord. Vele honderden nemen deel aan het jaarlijks festival, gehouden op zesentwintig augustus. Zij nemen deel aan de Oecumenische viering of pauzeren slechts aan de oever van de Uz. Velen onder hen slaan er hun tent op, doen uitstappen en halen herinneringen op. De bedevaarten begonnen in de jaren zeventig. In die tijd was het gevaarlijk genoeg om zulke plaatsen  met een vrome bestemming en vol herinneringen te bezoeken aangezien de Roemeense autoriteiten zulke gelegenheden als verraad beschouwden indien ze niet door henzelf georganiseerd werden. De herinneringsplechtigheden voor en door Hongaren werden als extra gevaarlijk beschouwd. Zelfs dan bezochten sommige voormalige Székely grenswachters de Uz-Vallei en daagden de machthebbers uit. Zij maakten een vuur en waren hun kameraden die gevallen waren  tijdens de gevechten van 26 augustus 1944 indachtig. De deelnemers werden regelmatig, na zulke ceremonies, weggesleept naar de Securitate (Roemeense geheime politie), en zelden ontkwamen zij aan hun slagen. En toch namen zij het risico, de gedachtenis aan hun gevallen wapenbroeders was voor hen belangrijker dan al het andere. Onlangs is een gedenkplaats opgericht op de plaats  van de gebeurtenissen en de kleine kapel, gebouwd door het Elfde Infanterie Regiment van Munkacs, gedurende de eerste wereldoorlog is eveneens gerestaureerd.

Daar en dan heb ik voor de eerste keer in mijn leven een schans van de Arpad-Lijn gezien. Ik bestudeerde ze dagenlang, maakte schetsen en foto’s van elk onderdeel ervan. Tezelfdertijd was het verleden herleefd bij de bijeenkomst van de veteranen tijdens het zingen van de oudere soldatenliederen tijdens die onvergetelijke nachten bij het kampvuur. Ik probeer steeds terug te keren naar de Uz-Vallei om elk jaar  op 26 augustus samen met hen te zijn.

         Later zwierf ik door de gehele vallei en maakte schetsen van elke vallei versperring in Transsylvanie. Mijn fotocollectie groeide aan. Echter, hoewel de toestand toen zelfs in Roemenië consolideerde moesten we zeer voorzichtig zijn ten overstaan van de lokale autoriteiten. We konden elk moment overijverige ambtenaren op onze weg tegenkomen. We reisden als toeristen en deden ons best om niet de indruk te wekken naar geheimen op zoek te zijn. We namen in geen geval foto’s in de buurt van kazernes. Om zeker geen aandacht te trekken reisden we per trein of met de bus en bezochten de valleien met de auto’s van onze vrienden. We reisden honderden kilometers per dag want we raakten het gewoon van de ene bergpas in de andere door de besneeuwde bergen te passeren.

         Gedurende de eerste twee jaren hadden we altijd een “stalker” die al onze activiteiten van op een afstand gadesloeg. Nooit werden we tijdens ons werk gehinderd. De lokale bevolking, om het even of het Hongaren, Roemenen of Ruthen waren, deden alles om ons te helpen. De veteranen gaven  hand over hand informatie over ons door zodat in elke plaats onbekenden mij opwachtten om mij te helpen de  volgende dalversperring te vinden. Soms slaagden we er zelfs in om tolken en chauffeurs te vinden. Toen we Transsylvanie verlieten, richting Noord was Csibi B. Andras, aardrijkskundeleraar, mijn gids. Hij hielp ons bij de reis, stippelde de reisweg uit en zorgde voor de nodige accommodatie. Hij hielp ons om de veteranen van de voormalige gevechten te ontmoeten en verschafte correcte inlichtingen in verband met de ligging van de vallei versperringen en de gevechten die erom gevoerd werden.

Kovacs Sandor hielp ons de dalversperringen van de Beneden-Karpaten te ontdekken. Hij kent het district op zijn duimpje. Hij schreef verscheidene boeken en gaf een toeristische folder uit over het romantische deel van her Karpaten-Bassin. Vele interessante en opwindende gebeurtenissen vonden plaats en we deden veel ontdekkingen tijdens onze expedities. Misschien wordt ooit een reisgids over onze expedities uitgegeven,   hoewel de paden en sporen die wij volgden niet overeenstemden met de normale toeristische routes. De ongenaakbare, zigzaggende valleien en diepe passen van het Karpaten gebergte,  meestal slechts te voet te benaderen, verbergen vele geheimen.

 

En nu onthullen we het geheim van de Arpad Lijn, het verdedigingsstelsel gebouwd en verdedigd door het Koninklijk Hongaars Leger in de Oost-Karpaten in 1940 tot 1944!

 

 
Naptár
2018. Január
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
Számláló
Indulás: 2005-12-26
 
The Árpád- Line
 
English version
 
De Arpad Lijn
 
Nederlandse
 
Publikationen
 
Studiums
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Linkajánló

www.bunkermuzeum.hu

www.klkf.gportal.hu

www.bazsalicska.gportal.hu

www.varak.hu

 

Magyarország egyetlen Olicity és legaktívabb Arrow rajongói oldala! Minden infó az aktuális 6. évadról és egyéb finomság    *****    Megjelent a The Sims 4 legújabb kiegészítõje, a Laundry Stuff Pack. Vajon megéri megvenni? Derítsd ki Te magad!    *****    Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene -Katt    *****    Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk! KATT KATT KATT KATT    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    -Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Naptár,Design!-    *****    The Resident - A kórházi drámasorozat január 21-én indul Matt Czuchry és Emily VanCamp fõszereplésével! Nézzetek be!    *****    Mindenféle kérdésedre õszinte választ kaphatsz a valódi Kérdõasztrológia segítségével.    *****    Részletes személyiség és sors analízis / születési horoszkóp / ajándék 3 év elõrejelzéssel. Most érdemes ide látogatni!!    *****    Ha diplomás asztrológust keresel, aki BECSÜLET KASSZÁS alapon ad tanácsot és INGYEN OKTAT, akkor keress bizalommal!    *****    A BIOTÉRKÉP AZ IGAZI KARMA! MEGMUTATJA PONTOSAN,MILYEN FELADATTAL SZÜLETTÉL.EGY PRÓBÁT MEGÉR. SOK SEGÍTSÉG MINDEN NAP!!!    *****    Megnyitott a madárvendéglõ! Gyertek vendégségbe ti is Mályvához és Pipitérhez! Irány a Mesetár!    *****    Megnyitottam cikkes, véleményes blogomat! Sok-sok érdekes bejegyzéssel várlak naponta, ne hagyd ki! - Alice    *****    Sztárokról és idolokról írok,ajánlókat hozok,tippeket és tageket osztok meg veletek!Nézz be egy blogkóros lány oldalára!    *****    Az igazi karma a horoszkópodban a Felszálló holdcsomópont,a Chiron,a Lilith (Fekete Hold),Rendeld meg most!Várlak, katt!    *****    családi adókedvezmény 2018 nyomtatvány letöltés, feltételek tudnivalók    *****    Rendelj születési horoszkópot és 3 év elõrejelzés ajándékba a tiéd. Ne feledd a horoszkóp a lélek tükre,bele kell nézni!    *****    családi pótlék utalás 2018 - csp utalás - utalás idõpontja 2018 - családi pótlék kifizetések !    *****    Ismerd meg az Olicity párost! Minden a Zöld Íjász címû sikersorozat imádott szerelmespárjáról! Mindennap friss!    *****    SZEREPJÁTÉK! Ha aktív oldalon szeretnél játszani, nézz be és légy része egy egyedi történetnek! Csatlakozz!