E-mail

szaboojj@gmail.com

 
Menü
 
PREZENTÁCIÓK
 
Tanulmányok
 
Erődítés történet
 
Kárpáterődítések
 
Publicisztika
Publicisztika : Mit mond nekünk ma az eszéki híd felégetése?

Mit mond nekünk ma az eszéki híd felégetése?

Szabó JJ  2006.01.04. 14:57

Történelmünk minden eseménye, győzelmeink és kudarcaink hozzánk szólnak, és nekünk olvasnunk kell ezekben az eseményekben. Aki analfabéta és nem érti meg a múlt történéseinek máig húzódó logikáját, az át fogja élni a jövőben is a múlt kudarcait.

Mit mond nekünk ma az eszéki híd felégetése?

 

            Történelmünk minden eseménye, győzelmeink és kudarcaink hozzánk szólnak, és nekünk olvasnunk kell ezekben az eseményekben. Aki analfabéta és nem érti meg a múlt történéseinek máig húzódó logikáját, az át fogja élni a jövőben is a múlt kudarcait.

            Az század legnagyobb magyar hadvezére és gondolkodója, Zrínyi Miklós, a szigetvári hős dédunokája egyre világosabban látta, hogy belső rendteremtés nélkül a török elleni harcra való felkészülés nem érheti el a célját. A hagyományos magyar "betegségek": a tunyaság, a gyűlölködés, az önzés és a közügyek iránti közöny leküzdését tekintette a kibontakozás alapfeltételének.

"Fegyver, fegyver, fegyver kévántatik és jó vitézi resolutió példaadás"- hirdette röpiratában, "Az török áfium ellen való orvosságban", amiben élesen kikelt a nép és vármegyék körében terjedő behódolási szándék ellen is.

            Az 1662. nyári pozsonyi országgyűlés világosabban megmutatta a magyar rendek belső megosztottságát, mint valaha. A protestáns követeknek a vallási sérelmek keresztülerőszakolására irányuló törekvése már a katolikus rendek ellenállásán meghiúsult. Erre a protestánsok elhagyták a diétát. A csonka országgyűlés végzései azonban Zrínyi elképzelésének terjedéséről vallottak. I. Lipót több, a honvédelem ügyét előmozdító határozat mellett szentesítette azon végzéseket is, miszerint a földesúri magánhadseregekből, valamint hajdúkból és jobbágyokból állandó ezredeket kell felállítani, amelyek fizetését jövedelemadóból fedeznék. Az udvar csak a magyar tanácsosok beleegyezésével köthetett békét a Portán, ahol a továbbiakban magyar követet is kellett tartania. A törvények megvalósulását azonban elsöpörte az 1663. évi török támadás.

            A Köprülü Ahmed nagyvezír által indított támadás 1663. szeptember 7-én Párkánynál elsöpörte a királyi hadakat s a Forgács Ádám bányavidéki főkapitány által védett Érsekújvárt 39 napi ostrom után bevette. A felmentő sereg elkésett és a porta Érsekújvár központtal kialakíthatta a 6. magyarországi vilajetjét. A szövetségesek azonban érezték, hogy súlyos veszteségeik nem tükrözik a valós erőviszonyokat. Már 1663. őszén megérkeztek a brandenburgi, a bajor és a szász választófejedelmek, valamint a salzburgi érsek segélycsapatai, majd a Rajnai Szövetség hadserege Hohenlohe tábornok parancsnoksága alatt. A gyülekező had létszáma 1664. közepére elérte a 70 ezer főt. Az ország vezetői - Zrínyi, Wesselényi, Nádasdy Ferenc országbíró, Lippay György esztergomi érsek - is félretették szokásos ellentéteiket, komoly áldozatokat hoztak a hadállítás érdekében, s ritka egyetértés alakult ki abban is, hogy Zrínyit kell a magyar haderő élére állítani.

            A magyar fővezér 1664. elején látványos téli támadással igazolta a bizalmat. Az eszéki hadjárat terve már 1663. végén szóba került. A török felvonulását és utánpótlását biztosító eszéki Dráva híd lerombolásával valamint néhány határmenti vár elfoglalásával kedvező feltételeket akart teremteni Kanizsa a visszafoglalásához. A hadjárathoz 13 ezer magyar és horvát katona és a Rajnai Szövetség közel 10 ezer katonája állt rendelkezésre.

            Zrínyi serege 1664. január 21-én egyesült Berzence alatt. Innen több lépcsőben meneteltek Babócsa alá, amelynek őrsége harc nélkül kapitulált. Barcs török helyőrsége be sem várta a sereget, már előbb elmenekült. Zrínyi Szigetvárt elkerülve, január 28-án érkezett Pécs alá. A csapatok benyomultak a városba, s a kiéhezett katonák fosztogatásba kezdtek.

            Január 30-án vonult tovább Zrínyi Eszék irányába 5000 lovassal. Két nap alatt értek Dárdához, a több kilométer hosszúságú fahíd hídfőjéhez, amihez még egy 40 hajón nyugvó hajóhíd is csatlakozott. A hatalmas faalkotmány felgyújtása nem volt könnyű feladat. Szerencsére a Dráva és mocsarai be voltak fagyva, így könnyen lehetett nádat és rőzsét gyűjteni és hordani a hidra és a híd alá, amit aztán meggyújtottak. Két nap és két éjszaka tüzeltek, amíg a hatalmas építmény leégett. "Irtózatos látvány volt, főkép éjjel ezen ezer láb hosszú alkotmány égése"- írja az akcióban résztvevő Esterházy Pál.- "Csodálatra méltó kegye volt az Istennek az is, hogy az eszéki várból a törökök folyamatosan lövöldöztek ránk, s így valóságos golyózáporban dolgoztunk és mégis csak egyetlen emberünk sebesült meg."

            Zrínyi serege február 3-án indult vissza Eszék alól. Menetközben felégette Baranyavárat, majd Pécsre vonult, ahol a sereg többi része ostromgyűrűben tartotta a várat. Ostromát nem tartották célszerűnek, ezért az egész sereg megkezdte a visszavonulást. Útközben elfoglalták Segesdet, s ezzel még teljesebbé vált a gyűrű Kanizsa körül, aminek tavaszra tervezett elfoglalásával ellensúlyozni akarták Érsekújvár elvesztését. A február eleji hadjárat után a csapatok téli szállásaikra vonultak. Az akció jelentős hadművészeti teljesítmény volt. Közel 500 kilométeres út megtétele téli időben, az ellátás megszervezése a rendkívül kiélt terepen, méltán emelte Zrínyit a nagy európai hadvezérek sorába.

            De nem ez az egy hadjárata az, ami Zrínyit a valóságban európai szintű hadvezérré avatta. Rendkívüli felkészültsége, sokoldalúsága, általános műveltsége az, ami segített kibontakoztatni hadvezéri tehetségét. Irodalomtörténetünk a magyar nemzeti eposz megteremtőjét látja benne. Történetírásunk úgy emlékezik meg róla, mint századunk legtisztábban látó politikusáról, aki - egyedül kortársai közül - egyetemes és átfogó választ tudott adni a kor által felvetett kérdésekre. Hadtörténetírásunk a magyar hadtudomány megalapozóját, klasszikusát tiszteli benne.

            Zrínyit sokoldalú tehetségének kibontakoztatására a kor is kényszerítette. Az országot ért súlyos csapások olyan feladatok vállalására kényszerítették, amelyek megoldása egyszerre kívánt elméleti felkészültséget és gyakorlati érzéket, politikai rátermettséget és katonai erényeket, szépírói tehetséget és publicisztikai lendületet.

            Bonyolult korban élt, hiszen Európa politikai és földrajzi átrendeződésének korszakát élte. És most mi is bonyolult korban élünk, mert a világ politikai és földrajzi átrendeződésének korát éli. Akkor szüksége volt a hazának jól képzett, művelt és tisztánlátó katonákra. És most szüksége van olyan kreatív katonákra, akik nem csak a szabályzatok szűk ismereteit szajkózva tetszelegnek a hadtudós szerepében, hanem valóban széles látókörrel, nagy általános műveltséggel rendelkező igazi értelmiségiek. Tömegtisztek helyett önálló gondolkodású, a felelősséget bátran vállaló katonai vezetőkre van szükség.

            Zrínyi szerint a tehetség elpazarlása, a henyélés a legnagyobb vétek, amit a nemzet ellen elkövetünk. A nagy politikai változások, az apró hétköznapi események megítélésének egyetlen mércéjét ismerte: Segíti-e, vagy gátolja a nemzeti célok megvalósítását. Szavai azért meggyőzőek, mert egész életvitelével alátámasztotta azokat. Közismerten mértéktartó józan életet élt, igen sokat olvasott, a kor egyik legműveltebb embere volt. Könyvtárában ókori klasszikusok, magyar históriai munkák, modern államtudományi művek egyaránt megtalálhatók.

            A politikai és katonai ismeretekkel együtt történelmünk, kultúránk, katonai hagyományaink pontos ismerete is szükséges, mert nem fogjuk tudni, mire van szüksége nemzetünknek. Pontosan kell érezni, hogy a haza nem csak terep, hadszíntér tereptárgyakkal, hanem élő organikus szervezet, társadalom, érző emberekkel.

            Nem szabad, hogy arctalan tömegkatonái legyünk annak a katonai szövetségnek, amitől hazánk biztonságát reméljük. Tőlünk joggal várják el, hogy kultúránk bővítse, színesítse, gazdagabbá tegye az európai hadművészetet. Mert olyan évszázados katonai kultúrával rendelkezünk, amely hazánk területén formálódott szülőföldünk, de sokszor Európa védelmében. Nem az évtizedekig ránk erőltetett szovjet hadművészetre gondolok, hanem Zrínyi Miklós szellemi örökségére, amellyel meg kell ismertetnünk Európát.

 

 
Naptár
2017. Október
HKSCPSV
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
Számláló
Indulás: 2005-12-26
 
A MAG TV FELVÉTELEI
 
The Árpád- Line
 
English version
 
De Arpad Lijn
 
Nederlandse
 
Publikationen
 
Studiums
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Linkajánló

www.bunkermuzeum.hu

www.klkf.gportal.hu

www.bazsalicska.gportal.hu

www.varak.hu

 

Csaba blogja - "It's hammertime!"    *****    ~ FBLOG ~ A BARÁTOM VÁLASZTOTT NEKEM RUHÁT! FELVEGYEM, VAGY SE?!!! NAPONTA KREDITKÓDOK A CHATEN! SMINKTESZTEK! ~ FBLOG ~    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    ÚJRA NYITVA! ~FBLOG~ ÁLLATKÍSÉRLETEKTÕL MENTES A SMINKED? ~HAMAROSAN KREDIT NYEREMÉNY! TERMÉKTESZTEK!~FBLOG~ÚJRA NYITVA!    *****    Astropapa-iskolája mindenkit szeretettel vár és INGYENES TANÁCSOT AD minden kedves érdeklõdõnek!    *****    Supernatural - ODaát - 13. ÉVad - Extrák - Infók - ÉRdekességek - ODaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - ODaát    *****    A csillagjövõ oldalon,nem csak alacsonyak az árak, hanem a tanácsadás, teljesen ingyenes. Szeretettel várlak minden nap    *****    Új design! Az egyetlen magyar Olicity és a legaktívabb Zöld Íjász rajongói oldala! 6. évad & Arrowverse hírek!    *****    No.1 Christina Aguilera Fan Site - Minden ami X-Tina, minden héten újdonságok! Katt!    *****    TelenovelasWeb - Hírek, képek, videók, saját véleménnyel tarkított bejegyzések telenovellákról és a színészekrõl! Gyere!    *****    Hamarosan olvashatók lesznek az oldalamon az Asztro-tükör asztrológiai írásai, cikkei.    *****    Gesztenye, gesztenye, gesztenye... és egy álmos sün! Gyertek az októberi rétre Mályvával és Pipitérrel! Irány a Mesetár!    *****    Születési,baba,hold horoszkóp,elõrejelzés,párkapcsolati elemzés,fogamzási képlet! Ingyenes tanácsadás!Várlak!Kattints!    *****    Ha te is a letisztult stílus híve vagy, nézz be hozzám! Smink, ruha, kritika //Style and Stuff// Style and Stuff//    *****    MINDEN HÓNAPBAN INGYENES G-PORTÁL SABLON! TELJESEN ÁTSZERKESZTHETÕ A LEGÚJABB KÓDOKKAL! Ne maradj le egyik hónapban sem!    *****    Rendeld meg az asztrológiai csomagok egyikét és teljesen ingyen megbeszélheted velem a kérdéseidet telefonon, skypeon!!!    *****    Nézz filmet messengeren! Ha szereted a filmeket klikk ide! Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film! Film!Film!    *****    Nézz filmet messengeren! Ha szereted a filmeket klikk ide! Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!    *****    A CSILLAGJÖVÕ OLDALON RENDKÍVÜLI AKCIÓK,LEHETÕSÉGEK.A MEGRENDELÉSEK UTÁN TELJESEN INGYENES KONZULTÁCIÓ,TANÁCSADÁS.VÁRLAK    *****    Õszi manókalandok a réten! Búcsúztassátok el ti is útra kelõ madarainkat Mályvával és Pipitérrel! Gyertek a Mesetárba!